Образовни профили

Подручје рада
Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Сазнај више

Подручје рада
Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Сазнај више

Подручје рада
Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Сазнај више

Подручје рада
Туризам и угоститељство

Ниво квалификације: III

Трајање образовања: три године

Сазнај више

Распоред звоњења

Час Време
1 07:00 - 07:40
2 07:45 - 08:25
3 08:30 - 09:10
Велики одмор 09:10 - 09:25
4 09:25 - 10:05
5 10:10 - 11:50
6 10:55 - 11:35
7 11:40 - 12:20
Час Време
1 12:30 - 13:10
2 13:15 - 13:55
3 14:00 - 14:40
Велики одмор 14:40 - 14:55
4 14:55 - 15:35
5 15:40 - 16:20
6 16:25 - 17:05
7 17:10 - 17:50

"Живот Сетог Саве кроз векове"